SBF - oficiálna stránka

Slovenská boxerská federácia (SBF) je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, do ktorého sa dobrovoľne združujú jednotlivci zaujímajúci sa o rozvoj boxu v Slovenskej republike, ako individuálni členovia, zväčša organizovaní v telovýchovných jednotách, športových kluboch alebo oddieloch boxu, alebo ako čestní členovia.

Stanovy SBF

 

              Národné športové centrum

Nasledujúca stránka: Správy