Slovenská boxerská federácia

Oznamy SBF

Flash news

  • MSR mužov a žien 2015
    M SR mužov a žien sa ukutočnia v dňoch 4. - 6. 12. 2015.
  • Centrálny register boxerov SBF
    Spustenie Centrálneho registra boxerov SBF (ďalej len „CR SBF“)
  • Nové vedenie SBF
    V štruktúrach Slovenskej boxerskej federácie sa počas minulo týždňového Valného zhromaždenia udiali personálne zmeny.

Centrálny register SBF

Informácie o vybojovaných stretnutiach boxera/ky.

Odkazy

"Veľmi dobre poznám problémy celej federácie a mám dostatok informácií. Viem ako federácia funguje a kde má najväčšie nedostatky. Budem prísny prezident, ale zároveň spravodlivý."
- Peter Bodoki